Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Nowa odsłona

Nowa szata graficzna biura tłumaczeń
PETRUK - Sztuka Tłumaczenia ®.

Nasze biuro zmieniło zarówno swój logotyp, hasło reklamowe jak i szatę graficzną strony internetowej. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób łatwiej rozpoznacie Państwo wszystkie te cechy, które budują nasza markę. Nowa konstrukcja strony internetowej ma za zadanie w prosty i szybki sposób naprowadzić Państwa na wszystkie istotne informacje dotyczące zakresu wykonywanych przez nas prac tłumaczeniowych, naszego systemu pracy oraz jego jakości.

Wiedza. Doświadczenie. Terminowość.

Te trzy krótkie słowa najlepiej opisują priorytety jakimi kierujemy się w codziennych pracach tłumaczeniowych.

Wiedza

To podstawowe kryterium umożliwiające właściwe wykonanie tłumaczenia. Pod pojęciem wiedzy rozumiemy nie tylko znajomość języka umożliwiającą dokonanie przekładu, ale przede wszystkim wiedzę specjalistyczną. Zlecane przez Państwa tłumaczenia wykonują osoby specjalizujące się tematyce zlecenia, np. tłumaczenia prawnicze wykonywane są przez tłumaczy prawników obsługujących właściwe regulacje prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego, czy międzynarodowego. W ten sposób jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych przekładów oraz zastosowania właściwych dla danej branży sformułowań.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Nowa odsłona

Doświadczenie

Tłumaczenia setek stron wykonywane przez każdego z naszych tłumaczy w obszarze jego wiedzy specjalistycznej, przynoszą wymierne rezultaty w codziennej pracy. Bazując zarówno na zdobytej wiedzy jak i doświadczeniu, z każdym nowym zleceniem doskonalimy warsztat pracy poprzez nieustanne sprawdzanie i korygowanie trafności określeń, tak by przetłumaczony tekst jednoznacznie oddawał zamierzenie autora. W taki sposób powstają nasze bazy terminologiczne przyporządkowane poszczególnym branżom. Sprawdzony i stosowany w naszym biurze system pracy oparty na wiedzy i doświadczeniu sprawia, że nasze tłumaczenia spełniają najwyższe standardy jakościowe.

Terminowość

Wiemy jak ważne jest dotrzymanie ustalonego terminu. Cała nasza praca ukierunkowana jest na wykonywanie tłumaczeń najwyższej jakości i przekazywanie ich Państwu w ustalonym terminie. Właściwie wykorzystana wiedza i doświadczenie oraz odpowiednie oprogramowaniem CAT, umożliwia nam spełnienie tego warunku, stając się w ten sposób wiarygodnym i zaufanym partnerem w biznesie.

Zapraszamy do współpracy!
Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Promocja dla nowych Klientów 5%

Wszystkim nowym Klientom oferujemy 5% rabatu na pierwsze tłumaczenie.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: więcej na temat promocji dla nowych Klientów 5%
Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Pakiet dla stałych Klientów

Naszym stałym Klientom oferujemy:
1. Do 20% rabatu na wszystkie tłumaczenia
2. 60-cio dniowy termin płataności
3. Tłumaczenia w trybach ekspresowych
4. Miesięczną fakturę zbiorczą
5. Tłumacza opiekuna

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: więcej na temat promocji dla stałych Klientów

Jak zlecić tłumaczenie?

Teksty do tłumaczenia, bądź wyceny przyjmujemy każdą dostępną drogą.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Jak zlecić tłumaczenie?

Teksty do tłumaczenia prosimy przysyłać na adres naszego biura pamiętając o adnotacji: wycena lub zlecenie albo wypełniając jeden z poniższych formularzy!

Petruk Sztuka tłumaczenia w programie Rzetelna firma

Licensed and Generic products for Canadian pharmacy online [!" testosterone supplements works with a drugstore. Pay less for drugs with no prescription - call to canadian drugs "^[ order effexor Delivery of the drug to your home or address specified by the buyer, the ability to compare prices. Where to buy cheaper drugs? online pharmacy selection of medicines, abstracts, reviews, recommendations of doctors.