Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W TŁUMACZENIU TEKSTÓW MEDYCZNYCH

Tłumaczenie dokumentacji medycznej, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy naukowych tekstów medycznych wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej, a odpowiedzialność jaka ciąży na tłumaczu jest porównywalna do odpowiedzialności jaką ponosi lekarz wykonujący swój zawód. Tłumaczenia medyczne w PETRUK - Sztuka Tłumaczenia ® wykonywane są przez specjalistów lekarzy, farmaceutów, biologów, chemików, weterynarzy, czy zootechników i podlegają szczególnemu procesowi weryfikacji, ponieważ życie i zdrowie jest bezcenne.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Tłumaczenia dokumentacji medycznej i tekstów naukowych

Tłumaczenia dokumentacji medycznej i tekstów naukowych

Wykonujemy tłumaczenia tekstów dotyczących dokumentacji badań lekarskich tj. karty wypisów ze szpitala, historie choroby, zaświadczenia lekarskie itp., a także tłumaczenia tekstów naukowych i popularnonaukowych z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Tłumaczenia farmaceutyczne

Tłumaczenia farmaceutyczne

Oferujemy tłumaczenia medyczne dla firm i koncernów farmaceutycznych zgodne z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków (EMEA) i obejmujące m.in. tłumaczenie dokumentacji niezbędnej w procesie rejestracji leków w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgłoszenia patentowego oraz tłumaczenia w ramach harmonizacji leków według dyrektyw UE.

Są to tłumaczenia:
- wniosków o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu
- dokumentacji i charakterystyki produktu leczniczego
- ulotki informacyjnej dla pacjenta oraz wszystkich pozostałych materiałów reklamowych i marketingowych (foldery reklamowe, opisy na opakowaniach leków itp.)
- dokumentacji sprzętu medycznego i laboratoryjnego (np. Instrukcje obsługi aparatury medycznej i laboratoryjnej).


Wszystkie tłumaczenia wykonują specjaliści z dziedzin: medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Tłumaczenia chemiczne (także chemii rolniczej), biologiczne, biotechnologiczne

Tłumaczenia chemiczne (także chemii rolniczej), biologiczne, biotechnologiczne

Tłumaczenia medyczne ze specjalizacją chemii w tym chemii rolniczej, biologii, czy biotechnologii to tłumaczenia mające duże zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu np. tłumaczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS).
Tłumaczymy dokumentacje i badania do rejestracji w zakresie produktów weterynaryjnych i biobójczych (w tym środków ochrony roślin i nawozów) oraz dokumentacje do rejestracji produktów chemicznych zgodnych z rozporządzeniem REACH dla substancji chemicznych stosując aktualne nazewnictwo związków chemicznych zgodne z zaleceniami IUPAC.

Wykonujemy tłumaczenia tekstów naukowych i popularnonaukowych, stron internetowych z zakresu rolnictwa, zootechniki i weterynarii.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Promocja dla nowych Klientów 5%

Wszystkim nowym Klientom oferujemy 5% rabatu na pierwsze tłumaczenie.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: więcej na temat promocji dla nowych Klientów 5%
Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Pakiet dla stałych Klientów

Naszym stałym Klientom oferujemy:
1. Do 20% rabatu na wszystkie tłumaczenia
2. 60-cio dniowy termin płataności
3. Tłumaczenia w trybach ekspresowych
4. Miesięczną fakturę zbiorczą
5. Tłumacza opiekuna

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: więcej na temat promocji dla stałych Klientów

Jak zlecić tłumaczenie?

Teksty do tłumaczenia, bądź wyceny przyjmujemy każdą dostępną drogą.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Jak zlecić tłumaczenie?

Teksty do tłumaczenia prosimy przysyłać na adres naszego biura pamiętając o adnotacji: wycena lub zlecenie albo wypełniając jeden z poniższych formularzy!

Petruk Sztuka tłumaczenia w programie Rzetelna firma

Licensed and Generic products for Canadian pharmacy online [!" testosterone supplements works with a drugstore. Pay less for drugs with no prescription - call to canadian drugs "^[ order effexor Delivery of the drug to your home or address specified by the buyer, the ability to compare prices. Where to buy cheaper drugs? online pharmacy selection of medicines, abstracts, reviews, recommendations of doctors.