Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe to rodzaj tłumaczenia uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność tłumaczenia przysięgłego z treścią i formatem dokumentu oryginalnego.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonują tłumacze mianowani przez Ministra Sprawiedliwości, którzy otrzymali równocześnie odpowiednie uprawnienia od prezesa Sądu Okręgowego do wykonywania swojego zawodu. Tym samym zostali także zobowiązani do prowadzenia zapisów z przebiegu swojej działalności w repertorium.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Tłumaczenia przysięgłe - rozliczenie

Zasady rozliczenia tłumaczenia przysięgłego
Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) mają moc prawną, dlatego przy ich rozliczeniu mają zastosowanie odrębne zasady niż przy pozostałych tłumaczeniach.

Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zwiera 1125 znaków (łącznie ze spacjami). Tekst przeznaczony do tłumaczenia winien być dostarczony w oryginale. W przypadku, gdy zostanie on przekazany inną drogą (faksem lub pocztą elektroniczną), tłumacz przysięgły zobowiązany jest umieścić w tłumaczeniu adnotację o wykonaniu przekładu na podstawie kopii. Tłumaczenie zostaje wydane w jednym egzemplarzu, w postaci wydruku opieczętowanego okrągłą imienną pieczęcią tłumacza i przez niego podpisane. Na życzenie klienta tłumacz może wykonać tłumaczenie w kilku egzemplarzach, przy czym cena każdego dodatkowego egzemplarza wynosi 20% ceny tłumaczenia.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów:
- tłumaczenia przysięgłe aktów notarialnych i dokumentów sądowych
- tłumaczenia przysięgłe umów handlowych
- tłumaczenia przysięgłe sprawozdań finansowych, dokumentacji medycznej
- tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych
- tłumaczenia przysięgłe zaświadczeń z ZUS-u, Urzędu Skarbowego.

Nasze tłumaczenia przysięgłe odpowiadają wszystkim wymogom stawianym przez Ustawodawcę i są honorowane we wszystkich urzędach zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty samochodowe

Tłumaczenia dokumentów samochodowych

Oferujemy Państwu tłumaczenia zestawów dokumentów samochodowych potrzebnych do rejestracji. Na naszej stronie internetowej http://www.tlumaczenia-przysiegle.biz.pl przedstawiamy krok po kroku co należy wykonać, by zarejestrować pojazd. Ponadto podajemy wszystkie przydatne adresy dla terenu Myślenic i okolic.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi promocjami i przykładami cen zestawów dokumentów samochodowych.
Tłumaczymy zestawy:
kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i umowę kupna - sprzedaży w następujących językach: angielski, belgijski, francuski, holenderski, niemiecki i włoski.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Promocja dla nowych Klientów 5%

Wszystkim nowym Klientom oferujemy 5% rabatu na pierwsze tłumaczenie.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: więcej na temat promocji dla nowych Klientów 5%
Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Pakiet dla stałych Klientów

Naszym stałym Klientom oferujemy:
1. Do 20% rabatu na wszystkie tłumaczenia
2. 60-cio dniowy termin płataności
3. Tłumaczenia w trybach ekspresowych
4. Miesięczną fakturę zbiorczą
5. Tłumacza opiekuna

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: więcej na temat promocji dla stałych Klientów

Jak zlecić tłumaczenie?

Teksty do tłumaczenia, bądź wyceny przyjmujemy każdą dostępną drogą.

Petruk-Sztuka Tłumaczenia: Jak zlecić tłumaczenie?

Teksty do tłumaczenia prosimy przysyłać na adres naszego biura pamiętając o adnotacji: wycena lub zlecenie albo wypełniając jeden z poniższych formularzy!

Petruk Sztuka tłumaczenia w programie Rzetelna firma

Licensed and Generic products for Canadian pharmacy online [!" testosterone supplements works with a drugstore. Pay less for drugs with no prescription - call to canadian drugs "^[ order effexor Delivery of the drug to your home or address specified by the buyer, the ability to compare prices. Where to buy cheaper drugs? online pharmacy selection of medicines, abstracts, reviews, recommendations of doctors.